Market Ttown Hua Hin
Market Village Hua Hin Youtube
Market Village Hua Hin Twitter
Market Village Hua Hin Facebook

โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะเพลงไทยลูกทุ่ง

โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะเพลงไทยลูกทุ่ง

update 14 Mar 2019

โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะเพลงไทยลูกทุ่ง ครั้งที่ ๙


การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
พร้อมชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 80,000 บาท

ลูกทุ่งราชมงคล


*****รอบคัดเลือก*****

วันเสาร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๒ 
(รอบรอบคัดเลือกรุ่นอายุไม่เกิน ๑๘-๒๕ ปี )
*****รอบชิงชนะเลิศ *****

วันเสาร์ที่ ๑๖ และ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒ 

(รอบชิงชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน ๒๕ ปี ) 
๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ลานด้านหน้า ศูนย์การค้า มาร์เก็ตวิลเลจหัวหิน

ติดตามรายละเอียเพิ่มเติมที่ 
แฟนเพจ โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะเพลงไทยลูกทุ่ง


รายงานตัว วันอาทิตย์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
กติกา ในการประกวด (รอบชิงชนะเลิศ )
๑. เพลงที่ใช้ในการประกวดต้องเป็นเพลงไทยลูกทุ่ง ๒ เพลง
- เพลงช้า จำนวน ๑ เพลง และ เพลงเร็ว จำนวน ๑ เพลง 
๒. ผู้เข้าประกวดแต่งกายตามความเหมาะสมกับเนื้อหาของเพลง โดยไม่ขัดต่อประเพณีวัฒนธรรม และศีลธรรมอันดีงามของไทย
๓. ต้องมารายงานตัวให้ทันก่อนการประกวด มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์จากการประกวด


***เกณฑ์การตัดสิน ***
๑. เกณฑ์การตัดสินด้านการร้องเพลง ใช้เกณฑ์ดังนี้ 
- น้ำเสียงสดใส กังวาน ๒๐ คะแนน 
- จังหวะ ๒๐ คะแนน 
- ทำนองเพลง ๑๐ คะแนน 
- เนื้อร้อง/อักขระ/คำควบกล้ำ ๑๐ คะแนน 
- ลีลา/อารมณ์ ๑๐ คะแนน 
๒. เกณฑ์การให้คะแนน ด้านการแต่งกาย ใช้เกณฑ์ดังนี้ 
- สวยงาม / สร้างสรรค์ ๑๐ คะแนน 
- เหมาะสมกับผู้สวมใส่ ๑๐ คะแนน 
- เข้ากับบทเพลงที่ใช้ขับร้อง ๑๐ คะแนน 
๓. ผลการตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด

เงินรางวัลในการประกวด รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ และ ๒๕ ปี
เงินรางวัล อันดับที่ ๑ รางวัลละ ๑๐,๐๐๐ บาท 
เงินรางวัล อันดับที่ ๒ รางวัลละ ๗,๐๐๐ บาท 
เงินรางวัล อันดับที่ ๓ รางวัลละ ๔,๐๐๐ บาท
เงินรางวัล อันดับที่ ๔ รางวัลละ ๒,๐๐๐ บาท
เงินรางวัล อันดับที่ ๕ รางวัลละ ๑,๕๐๐ บาท
เงินรางวัลชมเชย ๕ รางวัล รางวัลละ ๑,๐๐๐ บาท
รางวัลขวัญใจมหาชน รางวัลละ ๑๐,๐๐๐ บาท

POST COMMENT